Eğitim
Giriş Tarihi : 13-02-2020 12:31   Güncelleme : 13-02-2020 13:37

Çocuk istismarı ve ihmalleriyle ilgili öğretmenler bilgilendirildi

Çocuk istismarını, ihmalini önlemek ve öğretmenleri bilgilendirme bilgilendirmek amacıyla gerçekleştirilen proje pek çok eğitimcinin takdirini aldı Konsorsiyum heyeti açılış toplantısının ardından Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı makamında ziyaret etti

Çocuk istismarı ve ihmalleriyle ilgili öğretmenler bilgilendirildi

‘Çocuk İstismarını Tespit ve Önlemeye Yönelik Öğretmen Yeterliliklerinin Güçlendirilmesi’ başlıklı projenin açılış toplantısı 11 Şubat 2020’de Kayseri Polisevi’nde gerçekleştirildi. Çocuk istismarı ve ihmalinin tespit edilmesinde okulun önemli bir alan olması sebebiyle çocukların korunmasında önemli bir aşama olarak belirtildi. Öğretmenlerin istismar ve ihmale maruz kalan çocukları tespit etme konusunda rol almaları ve bu yolla sadece istismarı tespit etmekle kalmayıp diğer disiplin üyeleri ile işbirliği yapmaları amaçlandığına dikkat çekildi. Durumu önleyici ve koruyucu tedbirler alabilmeleri amacıyla öğretmen farkındalığını güçlendirmeyi amaçlandıkları belirtildi. Konsorsiyum heyeti açılış toplantısının ardından Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı makamında ziyaret etti.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nca yürütülmekte olan Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında 2019 yılı teklif çağrısı dönemi olduğu söylendi. Aynı zamanda sunulan ve desteklenmeye hak kazanan 2019-1-TR01-KA201-074336 Sözleşme Numaralı Proje Erciyes Üniversitesi Koordinatörlüğünde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Hochschule für Öffentliche Verwaltung/ Institute of Police and Security Research (Almanya) ve Nottingham Trent University [İngiltere] ortaklığıyla yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı. 24 Ay olarak tasarlanan projede Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü de konuyla ilgili eğitim faaliyetlerinin öğretmen katılımını teşvik ederek desteklenmesi rolüyle sosyal ortak olarak yer aldı.

Tıp, Psikoloji, Eğitim, Hukuk ve İletişim Güvenlik bilimlerinin katkılarının birbirlerini tamamlayıcı nitelikte tasarımlandığı projede çocuk istismarını tespit ve önlemeye yönelik öğretmen yeterliliklerinin güçlendirilmesi amaçlandı. Ayrıca durum analizi ve uygun stratejilerin modellenmesini amaçlayan araştırma bulguları temel alınarak öğrenmeyi ve hatırda tutmayı kolaylaştırıcı görsel-işitsel eğitim materyalleri tanıtıldı. Daha sonra süreç yönetimine ilişkin kılavuzlar, söz konusu disiplinlerin sorunun farklı yönlerine ilişkin tartışma ve önerilerini içeren bilimsel incelemeler ve konuyla ilgili mesleki gelişim ve eğitim kaynağı hizmeti sunmayı amaçlayan ve makine öğrenimi destekli veri tabanı aracılığıyla sağlanacağı bildirildi.

Anılan projenin tüm bu yönleriyle çocuk istismarıyla mücadele çabalarına uluslararası işbirliğinin sağlayacağı stratejik yararla katkı sunmayı amaçlandığı vurgulandı.