Günlük Hisse Analizleri Deniz Yatırım 29 Temmuz 2020

Ekonomi 29.07.2020, 08:29 29.07.2020, 08:29
117
Günlük Hisse Analizleri Deniz Yatırım 29 Temmuz 2020
Haberkolay.net - Deniz Yatırımın 29/07/2020 günlük hisse yorumlarına göre Akbank, Anadolu Hayat, Tekfen, Ford oto, Tofaş, Şişe cam, Anadolu Cam, Trakya Cam, Soda ve Bizim Toptan'a ait hisse değerlemesi. Bu yazı bir yatırım tavsiyesi değildir AKBNK; 2Ç20 Finansalları Değerlendirmesi – AL önerimizi koruyor hedef fiyatımızı ise 7.34 TL olarak güncelliyoruz (önceki 7.92 TL) Tavsiye AL Fiyat/Hisse TRY5.50 Hedef Fiyat/Hisse TRY7.34 Getiri Potansiyeli 33%  Akbank 2Ç20 finansallarını dün akşam açıkladı. Bankanın 1,586 milyon TL’lik net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %24.1 oranında artarken, bir önceki döneme göre ise %21.1 oranında artış kaydetmiştir. Özsermaye karlılığı ise bu dönemde %11.4 olarak gerçekleşmiştir. Açıklanan net kar rakamı bizim 1,482 milyon TL’lik tahminimizin ve 1,498 milyon TL’lik piyasa beklentisinin üzerinde gelmiştir. Türev, döviz ve menkul değerler işlemlerinden kaynaklanan ticari kar beklentimizin üzerinde gelerek açıklanan net kar rakamını yukarı çekmiştir.  Hisse için AL önerimizi koruyor hedef fiyatımızı ise 7.34 TL olarak güncelliyoruz (önceki 7.92 TL). 2020 kar tahminlerimizi %5.1 kadar yukarı, 2021 tahminlerimizi ise %11 kadar aşağı çektik. Rekabet koşullarından ve daha yüksek faiz oranı beklediğimiz için 2021 yılı net faiz marjı beklentimizi 40 bps kadar aşağı revize ettik. Akbank’ı önümüzdeki dönemde büyümesini destekleyecek güçlü sermaye yeterlilik oranları (SYR: %23.2 ve Çekirdek SYR: %20.0), 900 milyon TL tutarındaki serbest karşılığı ve güçlü likiditesi nedeniyle beğeniyoruz. ANHYT; 2Ç20 Finansalları Değerlendirmesi – TUT olan önerimizi ve 9.15 TL hedef fiyatımızı koruyoruz Tavsiye TUT Fiyat/Hisse TRY8.37 Hedef Fiyat/Hisse TRY9.15 Getiri Potansiyeli 9%  Anadolu Hayat ve Emeklilik (AHE) 2Ç20 finansallarını dün akşam açıkladı. Şirketin 126 milyon TL’lik net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %81 oranında artarken, bir önceki döneme göre ise yatay kalmıştır. Özsermaye karlılığı ise bu dönemde %43.4 olarak gerçekleşmiştir. Beklentimiz 130 milyon TL piyasa beklentisi ise (sadece 3 kurumun katılımı ile) 125 milyon TL idi. Hayat sigortası alanındaki zayıf yatırım gelirleri açıklanan net kar rakamının beklentimizin hafif aşağısında kalmasına neden olmuştur.  Hisse için TUT olan önerimizi ve 9.15 TL hedef fiyatımızı koruyoruz. 2020-2021 yıllarında sırası ile %41 ve %16 artış ile 506 milyon TL ve 584 milyon TL net kar bekliyoruz. Gerek hayat sigortaları gerekse de bireysel emeklilik tarafında operasyonel kar rakamlarının artabileceğini düşünüyoruz. Hayat sigortaları tarafında özellikle Haziran ayından itibaren bankaların daha fazla tüketici kredisine odaklanmış olması ve kredi ile ilgili hayat sigortalarının daha karlı olmasından dolayı 3Ç20’de hayat sigortalarının karlılığa daha yüksek bir katkı yapabileceği fikrindeyiz. Bireysel emeklilik tarafında ise yavaşlayan organik büyümenin sözleşme kazanım maliyetlerini baskılayabileceği görüşündeyiz. Ancak gerek hisse gerekse de sabit getirili enstrümanların fiyatlarının 2Ç20’ye kıyasla yatay/hafif aşağı bir performans gösterebileceğinden ötürü fon hacmindeki artışın 2Ç20’ye kıyasla daha sınırlı kalabileceği görüşündeyiz. AHE 1yıl ileriye dönük 6.56x F/K ve 2.02x F/DD çarpanları ile işlem görmektedir. Modelimiz %30 uzun vadeli özsermaye karlılığı, %20 sermaye maliyeti ve %12 büyüme oranı ile 2.22x hedef F/DD öngörmektedir. Bu hedefin getiri potansiyeli sınırlı olduğu için şirket için TUT olan önerimizi koruyoruz. %60 kar dağıtım oranı beklentimiz doğrultusunda ise temettü verimliliğini %11.8 seviyesinde bekliyoruz. TKFEN; 2Ç20 Sonuçları Beklentilerin Altında Tavsiye AL Fiyat/Hisse TRY15.59 Hedef Fiyat/Hisse TRY28.60 Getiri Potansiyeli 83%  Tekfen 2Ç20’de 2,7 milyar TL gelir, 225 milyon TL VAFÖK ve 98 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin faaliyet sonuçları bizim beklentimizin biraz üzerinde gerçekleşirken, net kar beklentimizle uyumlu gerçekleşti. Öte yandan, hem operasyonel karlılık hem de net kar piyasa beklentisinin biraz altında gerçekleşti. Piyasa Tekfen için 255 milyon TL VAFÖK ve 165 milyon TL net kar beklentisi içindeydi. Şirket 2020 yönlendirmelerini TL yönlü hafif aşağı revize ederken, bu düşüş 2020 ortalama dolar kurunun daha önceki 7.50’nin altında 6.66 olarak alınmasından kaynaklandı. Ancak sonuçlar beklentilerin altında gerçekleştiğinden, hisse performansı üzerindeki etkisinin hafif olumsuz olmasını bekliyoruz.  Taahhüt segmenti gelirleri 2Ç19’da 2,6 milyar TL seviyesindeyken, 2Ç20’de 1,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Düşüşün sebebi olarak hem taahhüt portföyündeki düşüş hem de salgın sebebi ile projelerde daha yavaş ilerleme kaydedilmesi gösterilebilir. Taahhüt segmenti VAFÖK’ü ise 2Ç19’da 275 milyon TL iken, 2Ç20’de 91 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Gübre gelirleri 2Ç19’da 890 milyon TL seviyesindeyken, 2Ç20’de 662 milyon TL olarak gerçekleşti. Düşüşün sebebi (i) ortalama satış fiyatının %13 düşerek ton başına 258 dolar olarak gerçekleşmesi ve (ii) satış hacminin %28 düşerek 381 tona gerilemesidir.  Şirket 2020 gübre satış tonajı beklentisini salgın sebebi ile 2,1 milyon tondan 1,9 milyon tona düşürdü. Yönetimin 2020 için taahhüt segmenti için 8,1 milyar TL gelir ve %4,6 VAFÖK marjı beklentisi bulunmakta.  Şirketin konsolide net nakit pozisyonu 2019 sonu itibariyle 560 milyon dolar iken, 1Y20 itibariyle 266 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. FROTO; 2Ç20 FAVÖK ve Net Kar rakamı beklentimizin ve konsensusun üzerinde geldi Tavsiye AL Fiyat/Hisse TRY80.25 Hedef Fiyat/Hisse TRY77.60 Getiri Potansiyeli -3%  Ford Otosan, 2Ç20’de 5,727 milyon TL gelir (Konsensus: 5,789 milyon TL), 630 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 564 milyon TL) ve 280 milyon TL net kar (Konsensus: 266 milyon TL) açıkladı. Şirket’in, 2Ç20 FAVÖK ve Net kar rakamı hem tahminlerimizin hem de konsensusun üzerinde geldi. Sonuçların hisse performansı üzerinde hafif pozitif bir etkiye sahip olacağı düşüncesindeyiz.  Ford Otosan’ın 2Ç20’de gelirleri yıllık bazda %37 azalarak 5,727 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket’in 2Ç20 FAVÖK rakamı beklentilerin %12 üzerinde gelmesine rağmen yıllık bazda %20 düşüş kaydetmiş olup 630 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Ford, 2Ç20 FAVÖK marjını yıllık bazda 240 baz puan arttırarak %11.0 seviyesine çıkarmayı başarmıştır. Net kar, beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen yıllık %32 azalış ile 280 milyon TL seviyesindedir.  Ford’un, yurt içi otomotiv satış adetleri Nisan – Haziran döneminde yıllık %16 artarak 11.4 bin adet olmuştur. 2Ç20’de yıllık bazda binek araç satışlarında daralma görülmüş olmasına rağmen ticari araç satış adetlerindeki artış büyümeye destek olmuştur. 1Y20’de Ford Otosan’ın toplam pazardaki payı %10.2 seviyesinde gerçekleşmiş ve pazarda 3.sırada yer almıştır (1Y19 Payı: %10,3).  Adetsel bazda daralma, Covid-19 salgının etkisiyle piyasaların kapandığı Nisan ayında en üst seviyeye ulaşırken Ford’un en önemli ihracat pazarları olan başta Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa olmak üzere hafif ticari araç satışlarında %32’lik düşüş gözlemlenmiştir. 2Ç20’de Ford Otosan’ın ihracat adetleri pazardaki daralma ve Ford’un satışlarına bağlı olarak yıllık %40 azalmıştır. İhracat adetlerindeki düşüşe rağmen, maliyetleri kapsayan ihracat anlaşmaları ve TL karşısında güçlü seyreden EUR’nun etkisiyle ihracat gelirlerindeki yıllık düşüş %28 ile sınırlı kalmıştır.  1Y20’de toplam satış adetlerine baktığımızda ise satış adedi %35 düşüş ile 122.8 bin seviyesinde kalmıştır. (1Y19: 188.4 bin adet)  1Y20 üretim adetleri ihracattaki düşüşün etkisiyle yıllık bazda %37 azalarak 117.5 bin adet seviyesinde kalmıştır (1Y19 üretim adedi: 186.6 bin).  Şirket otomotiv sektöründe yaşanan zorluklara rağmen; (i) yurt içi satış adetlerindeki artış, (ii) maliyet azaltıcı önlemler ve etkin gider yönetimi ile karlılığın sürdürülebilir ve yüksek olmasını sağladı düşüncesindeyiz.  Şirket, 2020 yılı tahminlerini yukarı yönlü revize etti; (i) toplam otomotiv pazarı satışları 670 bin – 720 bin adet, (ii) yurt içi perakende satışları 80 bin – 90 bin / ihracat satış adetleri 230 bin – 240 bin / toplam satışlar 310 bin – 330 bin, (iii) 130 milyon -150 milyon EUR yatırım harcaması yapmayı planlamaktadır. TOASO; 2Ç20 Finansal sonuçları beklentilerin üzerinde geldi Tavsiye AL Fiyat/Hisse TRY24.96 Hedef Fiyat/Hisse TRY29.00 Getiri Potansiyeli 16%  Tofaş, 2Ç20’de 3,051 milyon TL gelir (Konsensus: 2,902 milyon TL), 542 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 494 milyon TL) ve 288 milyon TL net kar (Konsensus: 242 milyon TL) açıkladı. Şirketin operasyonel karlılığı ile net kar beklentilere ve tahminlerimizin üzerinde geldi. 2020 yılı beklentilerini yukarı yönlü revize ettiği ve 2Ç20 finansal sonuçlarını değerlendirdiğimizde hisse performansının hafif olumlu etkileneceği düşüncesindeyiz.  Tofaş’ın, 2Ç20’de gelirleri Covid-19 sebebiyle yıllık %42’lik düşüş ile 3,051 milyon TL’ye gerilemiştir. 2Ç20’de brüt kar rakamı satış adetlerindeki azalıştan kaynaklı yıllık 26% azalış ile 495 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket’in uyguladığı disiplinli maliyet uygulaması sayesinde FAVÖK rakamında yıllık %15’lik bir daralma ile 542 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı aynı dönemde yıllık bazda 430 puan artarak 17.8% seviyesine yükselmiştir.  1Y20’de otomobil ve hafif ticari araç pazarın satış adetleri yıllık bazda %35 düşüş ile 87bin araç seviyesinde gerçekleşmiştir. İç piyasada satış adetlerinde %26 artış yaşansa da ihracat adetlerindeki 54%’lük düşüş gözlemlenmektedir.  Üretim hacmi 1Y20’de yıllık bazda 36% azalarak 84bin adet olarak gerçekleşmiştir.  Şirket, 1Y20’de yurtiçi otomobil pazar kaybına rağmen, Egea modeli 2Ç20’de de pazarda liderliğini sürdürmeyi başarmıştır.  Şirket yönetimi, 2020 yılında ait beklentilerini ihracat adedi ve yatırım harcamaları hariç yukarı yönlü revize etmiştir. Şirketin revize olan yeni beklentileri aşağıdaki gibidir. BIZIM; 2Ç20 sonuçları beklentilere paralel geldi Tavsiye Değerlenmemiş Fiyat/Hisse TRY17.84 Hedef Fiyat/Hisse n.a Getiri Potansiyeli n.a  Bizim Toptan, 1,328 milyon TL gelir (Konsensus: 1,157 milyon TL), 55 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 56 milyon TL) ve 7 milyon TL net kar (Konsensus: 7 milyon TL) açıkladı. Şirketin faaliyet karlılığı ve net kar beklentilere paralel geldi. Sonuçların hisse performansı üzerinde nötr bir etkisi olacağını düşünüyoruz.  Bizim, 2Ç20’de gelirlerini yıllık %18 arttırarak 1,328 milyon TL’ye yükseltirken brüt kar rakamı yıllık bazda yatay kalmış olup 136 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Sigara ve şeker hariç ana kategori satışlarında 15%’lik bir yükseliş gerçekleşmiştir. Sigara ve şeker satışlarındaki 25%’lik artışın ardında ise yaklaşık 34% oranında artan sigara satışları etkili oldu. Brüt kar marjı ise yıllık bazda 170 bp azalış ile 10.2% seviyesinde gerçekleşmiştir. 2Ç20 FAVÖK rakamı yıllık bazda 21%’lik düşüş ile 55 milyon TL’ye gerilerken FAVÖK marjında da 200 bp düşüş gözlemlenerek 4.2% olarak gerçekleşmiştir. 2Ç20’de şirket 2 yeni mağaza açarken 2 mağazasını kapatmış ve toplamda 173 mağaza ile faaliyetlerini sürdürmektedir. TRKCM; 2Ç20 negatif FAVÖK ve zarar rakamı beklentinin hafif üzerinde Tavsiye AL Fiyat/Hisse TRY3.98 Hedef Fiyat/Hisse TRY4.40 Getiri Potansiyeli 11%  Trakya Cam, 2Ç20’de 1,195 milyon TL gelir (Konsensus: 1,100 milyon TL), 58 milyon TL negatif FAVÖK (Konsensus: -25 milyon TL) ve 156 milyon TL zarar (Konsensus: – 142 milyon TL) açıkladı. Covid-19 salgınının etkisiyle ekonomide görülen yavaşlamaya paralel olarak ciroda yıllık %31 azalış görülürken, operasyonel kar marjlarında da sabit giderlere bağlı olarak kötüleşme görüldü. Negatif FAVÖK ve zarar rakamının beklentinin hafif üzerinde olması dolayısıyla hisse üzerinde kısa vadede sınırlı negatif bir etki görülebilir.  Trakya Cam’ın düzcam ve buzlu cam üretimi 2Ç20’de önceki yılın aynı dönemine kıyasla %36 oranında azalırken, satış gelirleri yıllık %31 oranında geriledi.  Satış gelirlerindeki azalışa karşın, üretim giderlerinin azaltılamaması nedeniyle brüt kar marjı belirgin bir azalışla %11,4’e düştü (2Ç19: %31,1). FAVÖK marjı -%4,9’a gerilerken Şirket bu dönemde 58 milyon TL negatif FAVÖK kaydetti.  2Ç19’da 171 milyon TL net kar elde eden Şirket 2Ç20’de 156 milyon TL zarar açıkladı; zarar rakamı ortalama piyasa beklentisinin hafif üzerinde gerçekleşti. ANACM; 2Ç20 sonuçları beklentileri karşıladı / sınırlı pozitif Tavsiye Değerlenmemiş Fiyat/Hisse TRY5.15 Hedef Fiyat/Hisse n.a Getiri Potansiyeli n.a  Anadolu Cam, 2Ç20’de 1,320 milyon TL gelir (Konsensus: 1,282 milyon TL), 318 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 305 milyon TL) ve 123 milyon TL net kar (Konsensus: 115 milyon TL) açıkladı. Satış gelirlerindeki büyüme ile birlikte operasyonel kar marjlarının da ılımlı artış göstermesi dikkat çekiyor. Sonuçların hisse performansı üzerinde sınırlı olumlu etkiye neden olabileceğini düşünüyoruz.  Anadolu Cam’ın satış gelirleri 2Ç20’de önceki yılın aynı dönemine kıyasla %19 oranında arttı. Satış hacmi %3, fiyatlama ve ürün miksi %12 ve kur etkisi %4 katkı sağladı.  2Ç19’da %33,0 olan brüt kar marjı bu dönemde %34,2 düzeyine yükseldi. Bununla birlikte faaliyet giderlerinin satışlara oranının artmasına bağlı olarak FAVÖK marjı 2Ç19’a paralel gerçekleşti. FAVÖK yıllık %20 artışla 318 milyon TL oldu.  Şirket bu dönemde 123 milyon TL net kar elde etti. 2Ç19’da kaydedilen ertelenmiş vergi gelirinin (81,2 milyon TL) 2Ç20’de tekrarlanmaması, net karın yıllık bazda azalmasına neden oldu. SODA; 2Ç20 sonuçları piyasa beklentilerini aştı Tavsiye AL Fiyat/Hisse TRY6.85 Hedef Fiyat/Hisse TRY8.60 Getiri Potansiyeli 26%  Soda Sanayi, 2Ç20’de 1,066 milyon TL gelir (Konsensus: 1,014 milyon TL), 310 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 276 milyon TL) ve 327 milyon TL net kar (Konsensus: 315 milyon TL) açıkladı. Cirodaki sınırlı azalışa karşın, operasyonel kar marjlarındaki iyileşme dikkat çekmektedir. Sonuçların hisse performansı üzerinde sınırlı olumlu etkiye neden olabileceğini düşünüyoruz.  Soda Sanayi’nin satış gelirleri 2Ç20’de önceki yılın aynı dönemine kıyasla %1 oranında azaldı. Soda külü ve krom kimyasalları ürün gruplarının satış hacmi bu dönemde sırasıyla %17 ve %20 oranına azalış gösterdi. Soda külünde 480 bin ton, krom kimyasallarında ise 27 bin ton satış hacmi gerçekleşti. Şişecam Elyaf Tesisi kapasite kullanım oranı küresel talebin azalmasına bağlı olarak %68 düzeyinde kaldı; 11.900 ton üretim, 9.900 ton satış hacmi kaydedildi.  Brüt kar yıllık %3 artışla 415 milyon TL oldu; 2Ç19’da %37 olan brüt kar marjı bu çeyrekte %39 düzeyine ulaştı. Faaliyet giderlerinin satışlara oranının azaltılmasına bağlı olarak FAVÖK bazında daha güçlü bir iyileşme kaydedildi. FAVÖK yıllık %10 artışla 310 milyon TL düzeyine yükseldi.  Şirket bu dönemde 327 milyon TL net kar elde etti. 2Ç19’a kıyasla azalan sermaye yatırımlarına bağlı olarak vergi giderinin artması, net karın yıllık bazda azalmasına neden oldu. SISE; 2Ç20 net karı beklentinin altında kaldı Tavsiye TUT Fiyat/Hisse TRY6.01 Hedef Fiyat/Hisse TRY7.30 Getiri Potansiyeli 21%  Şişecam, 2Ç20’de 4,220 milyon TL gelir (Konsensus: 4,044 milyon TL), 605 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 600 milyon TL) ve 85 milyon TL net kar (Konsensus: 146 milyon TL) açıkladı. Satış gelirleri ve operasyonel marjlar yıllık bazda azalış göstermesine karşın ortalama piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Ancak net kar rakamı beklentinin oldukça altında kaldı.  Şişecam’ın satış gelirleri 2Ç20’de önceki yılın aynı dönemine kıyasla %10 oranında azaldı. Satışların %28’i düz cam, %33’ü cam ambalaj, %23’ü kimyasal, %14’ü cam eşya ve %5’i diğer operasyonlardan kaynaklandı. Düzcam, cam eşya, soda külü ve krom kimyasalları operasyonlarında satış hacmi azalırken, cam ambalaj ve cam fiber satışlarında artış görüldü.  Brüt kar yıllık %28 azalışla 1,086 milyon TL oldu. Pandemi nedeniyle azalan talep düzcam ve cam eşya operasyonlarında kapasite kullanım oranının belirgin şekilde düşmesine neden olurken, Şişecam’ın brüt kar marjı 2Ç19’a kıyasla 600 baz puan azalışla %26 seviyesine geriledi.  2Ç19’da cam ambalaj ve cam fiber yatırımları ile ilgili ertelenmiş vergi geliri dolayısıyla 130 milyon TL vergi geliri yazan Şirket 2Ç20’de ise 91 milyon TL vergi gideri kaydetti. Kaynak: Deniz Yatırım Günlük Bülten Bu yazı bir yatırım tavsiyesi değildir

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 38 102
2. Fenerbahçe 38 99
3. Trabzonspor 38 67
4. Başakşehir 38 61
5. Kasımpasa 38 56
6. Beşiktaş 38 56
7. Sivasspor 38 54
8. Alanyaspor 38 52
9. Rizespor 38 50
10. Antalyaspor 38 49
11. Gaziantep FK 38 44
12. A.Demirspor 38 44
13. Samsunspor 38 43
14. Kayserispor 38 42
15. Hatayspor 38 41
16. Konyaspor 38 41
17. Ankaragücü 38 40
18. Karagümrük 38 40
19. Pendikspor 38 37
20. İstanbulspor 38 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 95
2. Barcelona 38 85
3. Girona 38 81
4. Atletico Madrid 38 76
5. Athletic Bilbao 38 68
6. Real Sociedad 38 60
7. Real Betis 38 57
8. Villarreal 38 53
9. Valencia 38 49
10. Deportivo Alaves 38 46
11. Osasuna 38 45
12. Getafe 38 43
13. Celta Vigo 38 41
14. Sevilla 38 41
15. Mallorca 38 40
16. Las Palmas 38 40
17. Rayo Vallecano 38 38
18. Cadiz 38 33
19. Almeria 38 21
20. Granada 38 21
Medyum - Medyumlar - Medyum Geylani