Çalışanlara Müjde: İhbar Tazminatı Almanın Şartları Açıklandı: Nasıl İhbar Tazminatı Alınır

Çalışanlara Müjde: İhbar Tazminatı Almanın Şartları Açıklandı: Nasıl İhbar Tazminatı Alınır

İşçilerin ücretlerini alabilmesi ,ihbar tazminatı nasıl alınır, işçi hakları ve ihbar tazminatı almak için emsal teşkil eden davanın detayları haberde..

Çalışanlara Müjde: İhbar Tazminatı Almanın Şartları Açıklandı: Nasıl İhbar Tazminatı Alınır

Çalışanlara Müjde: İhbar Tazminatı Almanın Şartları Açıklandı: Nasıl İhbar Tazminatı Alınır

 İşçi ve işveren arasında yaşanabilecek sorunlardan önemli bir tanesi de ödenmeyen ücretler. Eksik ödeme aylarca ücret geciktirme ve işçini hakkını gasp edilmesi durumlarında iş kanununda yer alan iş sözleşmesi gereğince yapılmayan ödemelerin hakkı aranabilecek. İş sözleşmelerininim yazılı bir şekilde yapılası zorunlu hale getirildi. Yazılı sözleşme yapılmadığında ise işveren en geç iki ay içinde ödemelerini işçiye yapmak durumunda.

İşçiye fesh etme hakkı veriliyor

İş sözleşmesi gereğince, süre belli olsun ya da olmasın sözleşme belli başlı durumlarda sürenin bitiminden önce veya süre gözetilmeksizin fesh edilebiliyor.Kanun ödenmeyen ücretler konusunda işçiye fesih hakkı tanıyor kanunda konu ile ilgili yer alan kısımlar ise şöyle:

“İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse; ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa yahut çalışma şartları uygulanmazsa.”Bu maddenin sentezine göre işveren işçinin ücretini ödemediği takdirde işçi de iş sözleşmesini sonlandırabiliyor.

Yargıtay işçiden yana

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2017/18200 sayılı kararına bağlı olan dosya şartlarına göre işçi, fazla mesai ücretlerinin eksik olarak ödendiği, hiç ödenmediği, kendisine bazı belgeler imzalatılarak bunu kabul ettiğini söylendiği durumlarda, sigorta primlerinin eksik yatırılması durumlarında iş sözleşmesini fesh ederek hakkını talep edebiliyor. Dosyanın devamında kıdem tazminatı talebi Yargıtay tarafından reddedilirken,  eksik ödenen ücretlerin iadesini ve işçinin haklılığı yönünde kararını belirtti. İş kanunda yer alan madde gereğince davanın seyri belirlendi.

Kimler ihbar tazminatı alamaz?

İş akdi feshinde işçi ve işverenin, belli bir süre önce karşılıklı bildirimde bulunması gerekmekte. Bildirim süresi, çalışması 6 aydan az olan işçiler 2 hafta; 6 aydan 1.5 yıla kadar olan işçiler 4 hafta; 1.5 yıldan 3 yıla kadar olan işçiler 6 hafta; 3 yıldan fazla olan işçiler için ise 8 hafta olarak uygulanır. Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. Buna, “ihbar tazminatı” denilmektedir.

Genel olarak kafa karışıklığı yaratan ihbar tazminatı durumu işçinin haklı nedenle iş akdini fesh etmesi durumunda ortaya çıkıyor. Yani işçini haklı olduğu kanıtlanamaz ise ihbar tazminatı alması yasa gereğince de mümkün değil.

 

 

ihbar tazminatı işçi hakları işçilerin ücreti ödenmediğinde ne yapılır ihbar tazmınatı nasıl alınır
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500